Chẩn đoán phát triển thể chất ở trẻ

Chẩn đoán phát triển thể chất ở trẻ em theo chuẩn của WHO. Tư vấn phát triển chiều cao, cân nặng và phát triển trí não cho trẻ. Giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng.

    Chẩn đoán phát triển thể chất của trẻ
    Tình trạng của bé:
    phát triển chiều cao bé